Jdi na obsah Jdi na menu
 


volný rozhovor s WP

penrewes-2-.jpg

 Začalo to pro mě jako povinnost, ale postupně se to proměňovalo v „práci, kterou dělám s láskou“, a až to dnes večer všechno skončí, mám pocit, že mi budete všichni trochu chybět, a stejně tak i toto samotné propojení s někým, kdo je „mimo“ můj svět. Byl jsem vybrán proto, že vyvstalo přání, aby tento úkol splnil a informace předal někdo s mými „diplomatickými“ schopnostmi. Už z podstaty těch informací bylo jasné, že tu bude hodně prostoru pro neshody. Cítil jsem, že je důležité předat tyto informace takovým způsobem, aby se někde po cestě neztratily, a tak jsem se toho ujal sám. A popravdě řečeno jsem nyní zpětně rád, že jsem to udělal. Sedím tady a usmívám se, (když si vzpomenu na to, co mi někteří psali), a představím si, jak se to klidně mohlo velice ošklivě zvrtnout, kdyby tady teď místo mě seděl a tím úkolem byl pověřen někdo jiný z Rodiny. Na této adrese si mohou čtenáři přečíst celý seriál v originální verzi v anglickém jazyce:

http://www.illuminati-news.com/pdf/DialogueWithHiddenHand-WesPenre.pdf

ATS: Zeptám se: co mám udělat, abych přivábil další, stejně smýšlející jedince jako jsem já, aby se spojili, a já s jejich pomocí povzbudil, probudil lidstvo a vyslal ho na cestu k povznesení? (Rozhodl jsem se, že přesně toto udělám v rámci své osobní „služby ostatním“)   

SR: To jste se rozhodl velice moudře a soucitně. Jsme na vás hrdí. Nejdůležitější je nebýt do toho příliš zapálený a příliš horlivý, nic neuspěchat a nikoho k ničemu nenutit – to by totiž mohlo některé lidi odradit, takže by se pak vůbec nesoustředili na obsah toho, co jim chcete sdělit. Je třeba nalézt rovnováhu mezi vaší touhou ostatní probudit a vaším soucitem nad tím, jak málo toho „ze své pozice“ vědí. Za všech okolností se držte Zákona Svobodné vůle a nikdy nikomu nic nenuťte. Když budete někomu předávat zprávu, podávejte informace, ale zároveň se ze všech sil snažte nevyvolávat v lidech strach nebo paranoiu, protože to by se pak obrátilo proti vám, a rozhodně by to nezvýšilo Pozitivní vibrace, právě naopak. Předejte vaši zprávu tak, aby zdůrazňovala Naději a neodmyslitelnou a pravou krásu a realitu naší Jednoty s Nekonečným Stvořitelem. Buďte Světlem šířícím se v Temnotě. Snažte se ale druhé svým světlem neoslnit a nepopálit, spíše jim dovolte, aby je to k němu samo přivábilo – a těm, kteří tak učinili dobrovolně, buďte k Službám. Jinak řečeno, až budete své informace šířit, nebuďte příliš „evangeličtí“ (horliví), ale buďte jako onen záhadný a láskyplný „starý mudrc“, ke kterému to lidi táhne proto, že má dobré vibrace, a nikoliv proto, že by toho hodně namluvil. Ale nejdůležitější je, abyste ŠEL OSTATNÍM PŘÍKLADEM. Ostatní totiž musí vidět účinek, který na vás má úžasné a skvělé působení Nekonečného Stvořitele, jenž se skrze vás projevuje. Přejeme vám s vaším úkolem mnoho štěstí, a doufáme, že absolvujete Pozitivní Sklizeň. Především ale pracujte sám na sobě, vybírejte si co nejvíce toho Pozitivního a buďte k Službám ostatním. A to z toho důvodu, že po tom toužíte, nikoliv proto, že byste musel. Požádáme našeho Nekonečného Stvořitele, aby vás po cestě doprovázel. wespenre2010.jpg

 

ATS: Pozemské změny. Pochopil jsem, že smrt neznamená konec mé existence, ale zároveň mám rád své pozemské tělo a nerad bych, aby mě postihla nějaká záležitost související s pozemskými změnami. Mohl bych se nějak vyhnout jejich účinkům. 1) Pokud vám to rodina dovolí, nesdělil byste nám, jaká místa budou po následující 3 až 4 roky na Zemi těmi nejbezpečnějšími? Mohl by to být jih Číny (města jako Kanton nebo Hongkong) nebo třeba Patagonie? Nebo nějaké jiné oblasti?

SR: Bohužel nemám dovoleno toho prozradit příliš. Na některých místech musejí lidé zůstat – ti lidé, kteří vědí, co přijde – aby mohli pomoci ostatním, kteří o nadcházejících událostech nevědí nic. Mnozí z vás (ať už vědomě, nebo ne) si vybrali tuto dobu právě z výše uvedeného důvodu. Pokud ale trváte na tom, že chcete uniknout na nějaké bezpečné místo, pak si vyberte to nejvýše položené, na které se dá dostat. Dobrou oblastí jsou například Andy v Peru. V této lokalitě je navíc koncentrována značná Spirituální Síla a starší místního lidu Quero moc dobře vědí, co se chystá.

ATS: 2) Je pravdivá hypotéza Johna Leara a Jana Lamprechta, podle níž je většina planet ve Sluneční soustavě obydlená?

SR: Rozhodně ano. Ovšem nikoliv na úrovni 3. Dimenze, kterou máte vy možnost vnímat.

ATS: Je Země dutá?

SR: Počkejte chvíli, musím si něco ověřit. Ano, rozhodně je.

ATS: Pokud ano, jak se dá dostat dovnitř?

SR: To nesmím prozradit.

ATS: Mohl byste prosím trochu rozvést podstatu mechanismů skrytých za pozitivními výsledky těch lidí, kteří se rozhodnou poskytnout své služby druhým? Rád bych, abyste skutečně dopodrobna vylíčil všechny spletitosti téhle energetické hry. Pokud je pravda, že „se vám vrátí to, co dovnitř sami vložíte“, pak bych to celé rád rozebral a úplně pochopil.

SR: Přečtěte si některé z mých minulých odpovědí. Mám pocit, že už jsem to tam vysvětlil.

ATS: Nedávno jsem zažil, že jsem se vyléčil z nepříliš vážné nemoci tím, že jsem poslal lásku všem nemocným lidem na světě. Jak tohle funguje? Nikoliv proč, ale jak?

SR: Protože jste všichni JEDNO. Až to pochopíte – hluboko, v samotném jádru vaší Bytosti – pochopíte i to, jak to funguje. Co činíte druhým, činíte vlastně i sami sobě.

ATS: Tvrdíte, že sem byla vaše rodina umístěna proto, aby svět negativně ovlivňovala. Existuje také nějaká rodina, která by svět a nás ovlivňovala pozitivně? Nebo je to na samotném lidstvu, aby se této role zhostilo?

SR: To je zajímavá otázka. Taková pozitivní rodina (či přesněji skupina) skutečně existuje, vy ji pouze nevidíte ani nevíte, že existuje. Pomáhají planetě z utajené „Vnitřní“ lokality a díky své Kvalitní Energii, jež pochází ze Zdroje, se zapojují a promítají do dění zde. Ale máte pravdu v tom, že je to i na vás – Změny, které chcete provést v sobě samých i ve Světě, musíte iniciovat sami.

ATS: Vašim cílem je evidentně negativní sklizeň, přesto nám tu nabízíte výhody pozitivního života. To se zdá být v rozporu s vašimi záměry. Vlastně to není ani tak otázka, jako spíš můj postřeh, ale pokud byste se k tomu chtěl nějak vyjádřit, budu jen rád.

SR: Hmm, další velice podnětný a bystrý postřeh. Díky za něj. Našim cílem je Negativní Sklizeň, ale pro Nás. Nikoliv pro vás. Pro vás pouze zajišťujeme Urychlovač zvaný Negativita, a jak s ním naložíte, už je čistě na vás. Avšak to ohromné množství Negativity, které vytvoříme, má více co do činění s námi než s vámi. Některé mé předchozí odpovědi by měly vyjasnit, proč tomu tak je. A abych reagoval na váš poznatek, že si tady občas protiřečím, vězte, že vysvětlení je prosté. Řeknu to takhle, kvůli tomu, co vám zde poskytuji za informace, už jsem byl i shora „potrestán“, protože jsem zašel příliš daleko. Nebylo v plánu, že budu o některých věcech hovořit tak otevřeně. Pokud si vše přečtete ještě jednou od začátku, možná si všimněte, jak jsem trochu zmírnil „tón“. Pokoušel jsem se důsledně držet Zákonů Svobodné vůle a Chaosu, ovšem na některých místech jsem toho řekl podstatně více, než jsem měl. Pro vás to nebude mít žádné důsledky, ale až nadejde můj další cyklus v Negativní 4. Dimenzi, kde si budu odpracovávat svůj karmický dluh, budu muset nést plnou zodpovědnost za to, co jsem zde způsobil. Ale co už, vždyť už i tak je můj život dost Negativní, takže nějaká ta trocha navíc už mě neublíží. Trochu jsem se zdráhal být tím, kdo s vámi bude touto cestou komunikovat, protože jsem velice náchylný k Soucítění s ostatními – je to moje „slabost“. Je to už velice dávno, co jsem měl naposledy možnost takto přímo komunikovat s „vaším druhem“. Nechci, aby to vyznělo nějak urážlivě, já jen, že po čas většiny svých denních i nočních povinností se vídám jen s ostatními členy Rodiny. Nemám možnost vést žádný „společenský život na veřejnosti“, jak byste to asi nazvali vy. Jsem „ukrytý“ a „v ústraní“. Nečekal jsem, že se tady do toho tak ponořím. Abych byl upřímný, nečekal jsem ani tolik vašich otázek a (od většiny z vás) tak vřelé a nepředpojaté přijetí. Dalo by se asi říci, že jste mi trochu „přirostli k srdci“. Ve výsledku je pak tato příležitost „propojit se a komunikovat“ příležitostí i pro mě. Začalo to pro mě jako povinnost, ale postupně se to proměňovalo v „práci, kterou dělám s láskou“, a až to dnes večer všechno skončí, mám pocit, že mi budete všichni trochu chybět, a stejně tak i toto samotné propojení s někým, kdo je „mimo“ můj svět. Byl jsem vybrán proto, že vyvstalo přání, aby tento úkol splnil a informace předal někdo s mými „diplomatickými“ schopnostmi. Už z podstaty těch informací bylo jasné, že tu bude hodně prostoru pro neshody. Cítil jsem, že je důležité předat tyto informace takovým způsobem, aby se někde po cestě neztratily, a tak jsem se toho ujal sám. A popravdě řečeno jsem nyní zpětně rád, že jsem to udělal. Sedím tady a usmívám se, (když si vzpomenu na to, co mi někteří psali), a představím si, jak se to klidně mohlo velice ošklivě zvrtnout, kdyby tady teď místo mě seděl a tím úkolem byl pověřen někdo jiný z Rodiny. Teď už je mi jasné, proč vybrali mě. Stejně jako je to se vším – takhle to prostě mělo být. Dokud vím, že Sloužím přáním Stvořitele podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, tak je mi úplně jedno, co si o mě myslí ostatní. Jediný názor a jediné přitakání, na kterých mi záleží, nebo které potřebuji, pocházejí od Něho. Nemám koho obhajovat, proto jsem byl pro tuto práci „ideálním“ kandidátem. Ale dost už toho sentimentu, máme tu další otázky, na které je třeba odpovědět.

ATS: Tradičním úslovím mezi křesťany je „Ďáblovou největší lstí je to, že dokázal přesvědčit svět o tom, že neexistuje.“ Mám pocit, že někteří křesťané si po přečtení toho, co jste napsal, řeknou, že se „ďábel jen snaží předstírat, že je vlastně hodný“.

SR: „Ďábel“ (Satan) je lidským výmyslem a výtvorem. Prostě jen „zosobněním“ veškeré Negativity, která se na této krásné planetě nacházela a nachází. Nevíte, na koho to „hodit“, a jelikož jste vinu a zodpovědnost nenašli u sebe, vytvořili jste si „Satana“, aby vás toho zprostil.

ATS: Mám hodně přátel a příbuzných mezi křesťany, a ti by si pravděpodobně mysleli to samé, co já. Jak se vám vůbec může podařit, že si vaši verzi někdo s takovým (křesťanským) postojem nechá vysvětlit? Nechci rozhodně nijak zásadně „šířit vaše evangelium“, jen bych se o něj s některými z těchto svých přátel rád podělil.

SR: Jak chcete něco vysvětlovat těm, kteří nemají zájem svůj systém víry měnit? Budou pořád věřit tomu, čemu věřit chtějí, a pochybuji, že ať jim řeknete cokoliv, změní názor. Jejich víra je zakořeněna velice hluboko, a jakmile to dojde do této fáze, pak jediným způsobem, jak ji vyvrátit, je „mystický zážitek“ nebo tak přesvědčivá osobní ukázka „odlišného způsobu“ života, že to daného člověka přiměje zauvažovat o tom, jestli by tu nebyla i jiná možnost. Jak se tedy k takovým lidem dostanete blíž? Pouze tím, že jim půjdete příkladem.

ATS: Bylo by možné, abych vaše poznatky zhustil a vyvěsil jako jeden dlouhý příspěvek na svůj blog? Rád bych se jen ujistil, že to neporušuje žádný bod mé uživatelské smlouvy zde. A také bych se rád ujistil, že pokud to udělám, tak mě pak nenavštíví muži v černých oblecích.

SR: Teď jste mě pobavil, děkuji vám za to. Samozřejmě jen uvítám, když tento dlouhý rozhovor nějak sloučíte a dáte k dispozici ostatním. O jednu věc vás ale požádám – respektujte prosím mé přání a dejte k dispozici pouze informace samotné, už ne ty nepodstatné řeči okolo. Pokud se chcete o tento rozhovor podělit s druhými, ctěte můj (náš) úvodní záměr a požadavek, že informace budou prezentovány jako „celek“. Když jsem hned na začátku říkal, abyste mi „prozatím věřili“ nebo abyste se „zdrželi úsudků“, jednoznačně jsem také odůvodnil, proč to tak chci. Bylo mi úplně jedno, jestli tomu lidé uvěří. Vlastně jsem ani nečekal, že by mohlo být víc takových, kteří tomu uvěří. Ale prosil jsem, aby byly ty informace později prezentovány jako celek – se všemi původními otázkami a odpověďmi. Ať se pak pro mě za mě rozpoutá debata o tom, jestli to je nebo není podvod. Toto je možná ten nejlepší postřeh v celém dosavadním průběhu naší debaty. Také mi umožňuje trochu rozvést odpověď na předchozí otázku, o které jsem řekl, že se k ní později vrátím. Je to skutečně tak, že informace na stránku „proudí přímo z mé bytosti“. Již dříve jsem zmínil, že mým úkolem v rámci Rodiny je zabývat se Duchovnem. Jeden z tazatelů se pokoušel odhadovat, co přesně tato má funkce obnáší, avšak naprosto se mýlil. Jak jsem již zmiňoval, všechny „Mocenské linie“ (mimozemské pokrevní linie) tvořící dohromady „Vnitřní Svatyni“ (či „Skryté Ruce“) Rodiny, mají určitě schopnosti, jež inkarnáti do 3. Dimenze nemají (a to ani někteří další členové naší Rodiny – příslušníci těch linií, které na Zemi znáte). Jednou z nich je schopnost vyvolat díky zaměření pozornosti veškeré vědomosti z „minulých“ inkarnacích. Je zde mnoho úkolů, o které se musíme postarat, aby naše Rodina fungovala tak, jak má, a proto má každý z nás určitou specializaci (svoji Disciplínu, Obor), v jejímž rámci se stará, aby „tělo“ naší Rodiny fungovalo jako dobře promazaný stroj. Na této adrese si mohou čtenáři přečíst celý seriál v originální verzi v anglickém jazyce:

http://www.illuminati-news.com/pdf/DialogueWithHiddenHand-WesPenre.pdf

Dovolím si být na chvíli poněkud nezdvořilý a expresivní a řeknu vám, že je mi naprosto „u pozadí“, kdo se do mých informací naveze, jak moc je poplivá a pošpiní, nebo jak se bude zbytečně slovně obouvat do mne – do jejich posla a zprostředkovatele. Ty informace se dostanou ke všem těm, ke kterým se dostat mají, a přesně tak to má být. Tak to Stvořitel chce. Ti, kteří mají uši k poslouchání, oči k dívání a srdce k chápání, mou zprávu uslyší, a takto zasetá semena se v tak úrodné půdě, která tu je, uchytí a vzklíčí. Pokud tedy respektujete to, o co jsem žádal, a to, jak jsem to poměrně slušně formuloval, prosím, okopírujte si ten rozhovor, ale pouze mé příspěvky. Ve všech svých příspěvcích cituji otázku, na kterou posléze odpovídám, takže k tomu, aby vznikla reprezentativní a pravdivá kopie našich rozhovorů – pokud to je to, co si odsud chcete odnést – nejsou nutné žádné další vsuvky. 

ATS: Děkuji vám za tyhle informace, jsou jedny z nejzajímavějších, které jsem kdy četl. Jsem blázen do těchhle záležitostí – neustále jsem na internetu a hledám informace o konspiračních teoriích, alternativní zprávy ze světa, záběry zachycující UFO a podobně. Nemůžu říct, že bych vám naprosto baštil každé slovo, ale to, co tu říkáte, ve mně jednoznačně rezonuje.

SR: Nemáte zač a na oplátku zase já děkuji vám, že čtete mé odpovědi s otevřenou myslí. Pokud jste si všiml, nikdy jsem nechtěl, aby mi tu někdo „baštil každé slovo“. Naopak jsem po celou dobu neustále opakoval, že to poslední, co od vás chci, je, abyste mi slepě důvěřovali a brali každou moji větu jako součást nějakého „evangelijního textu“. Jak už jsem řekl, nabízím vám jen další z dlouhé řady „Urychlovačů“, které vám v průběhu historie poskytoval a poskytuje váš Nekonečný Stvořitel. V Urychlovač není potřeba věřit, proto tu není. Je tu proto, že je zpochybněním toho, co si „myslíte“, že víte o skutečnosti. A jako vždy platí, že je zcela a jen na vás, jak na Urychlovač zareagujete a jak s ním naložíte. Přesně tak to totiž vždycky má být. Děkuji vám za vaše pronikavé a bystré otázky. Ať už si to uvědomujete, nebo ne, do této diskuse jste přispěl velkou měrou. Přejeme vám všechno dobré, požádáme našeho Nekonečného Stvořitele, aby vám požehnal a provázel vás na cestě.

ATS: Skrytá Ruka tu prezentoval některé úžasně napsané informace – jako by na toto fórum (vlákno) proudily přímo z jeho/její bytosti.

SR: Toto je možná ten nejlepší postřeh v celém dosavadním průběhu naší debaty. Také mi umožňuje trochu rozvést odpověď na předchozí otázku, o které jsem řekl, že se k ní později vrátím. Je to skutečně tak, že informace na stránku „proudí přímo z mé bytosti“. Již dříve jsem zmínil, že mým úkolem v rámci Rodiny je zabývat se Duchovnem. Jeden z tazatelů se pokoušel odhadovat, co přesně tato má funkce obnáší, avšak naprosto se mýlil. Jak jsem již zmiňoval, všechny „Mocenské linie“ (mimozemské pokrevní linie) tvořící dohromady „Vnitřní Svatyni“ (či „Skryté Ruce“) Rodiny, mají určitě schopnosti, jež inkarnáti do 3. Dimenze nemají (a to ani někteří další členové naší Rodiny – příslušníci těch linií, které na Zemi znáte). Jednou z nich je schopnost vyvolat díky zaměření pozornosti veškeré vědomosti z „minulých“ inkarnacích. Je zde mnoho úkolů, o které se musíme postarat, aby naše Rodina fungovala tak, jak má, a proto má každý z nás určitou specializaci (svoji Disciplínu, Obor), v jejímž rámci se stará, aby „tělo“ naší Rodiny fungovalo jako dobře promazaný stroj. Mým oborem, kterým se po drtivou většinu času zaobírám, je Duchovno (Spiritualita). Tedy NAŠE Spiritualita, nikoliv ta lidí na Zemi. O tu se starají jiní, kteří jsou pode mnou. Mohli byste mě připodobnit k jakémusi „Knězi“ či „Ministrantovi“. Podobně jako mají vaši duchovní za úkol „naslouchat“ hlasu svého Stvořitele, a předávat jeho zprávy lidem, tak i já nyní aktivně vykonávám tuto roli – a dělám to už mnoho let. Stalo se mi to druhou přirozeností. Přesněji řečeno se mi to stalo dokonce první přirozeností. Podstatnou součástí mé role je být neustále ve stavu uvědomování si naší Skupinové Duše (Lucifera). Proto zde velice často píšu „my“, nikoliv „já“ – nepíšu zde v první osobě jednotného čísla, ale množného. Je to tak pro mě přirozené a normální. Dost času trávím tím, že si s naší Rodinou povídám jako Lucifer – z hlediska Skupinové Duše. Když zde takto mluvím, nejsem to já (individuální jiskra Duše), kdo k vám hovoří, ale prostřednictvím „channellingu“ k vám vlastně skrze mě hovoří Lucifer. Proto náš rozhovor tak krásně plyne. Jak už tu někteří z vás naznačili, kdyby to všechno byl z mé strany jen podvod a chtěl jsem vás obelhávat, musel bych nejen strávit spoustu času „výzkumem“ veškerých relevantních materiálů, abych měl patřičné informace, ale taky bych vám je nemohl podávat tak plynule a srozumitelně, jako to právě dělám. Pokud si tedy stále myslíte, že jsem podvodník, pak to ještě jednou zvažte – ta pravděpodobnost je díky výše uvedeným skutečnostem téměř nulová. Těm z vás, kteří se s takovýmto vysvětlením spokojí, je teď již naprosto jasné, proč a jak tady působím. Nemluvím tu za sebe, ale spíše za toho, kdo mě vyslal – za svého Stvořitele (Lucifera). Vím a zažil jsem to samé, co ví a zažil on, protože jsme v podstatě Jedna a ta samá Bytost.

ATS: Nikdy jsem se neangažoval v žádném klasickém náboženství, ale vždycky jsem byl duchovní osoba. Zkoumám veškeré náboženské texty, protože věřím, že v každém z nich se nachází alespoň část opravdového a skutečného příběhu. Z různých náboženských textů můžete skutečně načerpat úžasné vědomosti. Domnívám se, že my, jakožto lidé, jsme sami stvořiteli – stejně jako JEDEN stvořitel, a všichni jsme vlastně jedno. Také věřím, že postoupíme na vyšší úroveň vědomí, kde budeme moci svůj svět vědomě spolutvořit, protože nyní ho spoluvytváříme pouze nevědomě.

SR: Vaše pochopení vás šlechtí.

ATS: Je toho tolik, o čem bych s vámi chtěl pohovořit, ale teď mě nenapadá jediná konkrétní věc, na kterou bych se chtěl zeptat. Děkuji vám za slova, kterými k nám promlouváte, a velice oceňuji, co pro nás děláte! S Láskou pozdravuji…

SR: Nebojte se, příteli, cítíme vaše srdce a jeho řeč nemusí být vyjádřena pouze slovy – protože ta mají stejně poněkud omezený význam. A až skončí Hra, budeme si moci povídat tak dlouho, jak jen si budete přát, už se na to velice těšíme.

ATS: Slyšel jste o Miriam Delicado? Nedávno jsem na stránkách Projektu Camelot sledoval rozhovor s ní, a bylo to velice inspirativní. Povězte mi, jste jeden z těch vysokých světlovlasých jedinců, o nichž hovoří?

SR: Ta žena má nádhernou Duši. Rozhovor, o kterém mluvíte, jsem neviděl, ale o jejích zážitcích a zkušenostech víme. Ti „vysocí světlovlasí jedinci“, o kterých hovoříte vy, potažmo ona, jsou dědicové Plejár. Spolupracují s takzvanou Galaktickou Konfederací Planet. Slouží Pozitivním vibracím. Plejárané pocházejí ze souhvězdí, které nazýváte Plejádami. Jeho skutečné jméno ale zní PlejáRy, proto „Plejárané“. A nikoliv, my jsme Lucifer, s Plejárany nemáme co se týče původu nic společného – jsou to ale naší dobří přátelé.

ATS: Nikdy jsem neviděl UFO, ani jsem neměl žádný silný duchovní zážitek, ale v hloubi duše vím, že to všechno existuje a že to jen čeká, až to naleznu. Co mám udělat, abych se dostal na správnou frekvenci a tyto věci uviděl, setkal se s nimi, nebo je nějak zakusil. Vděčně uvítám jakékoliv vaše informace.

SR: Prostě a jednoduše v srdci věřte, že existují. Uvažujte. Věříte, že byste v celé obrovské rozlehlosti Stvoření mohli být (vy, lidé) sami? Jen vás chci ale předem varovat, abych vás ušetřil zklamání, že s nimi navážete spojení a komunikaci pouze tehdy, pokud jste se na tom předem – než jste sestoupili sem – dohodli ve vaší Duševní Smlouvě. V této chvíli je zde spoustu (miliony) takových, kteří mají sehrát svou roli ve Velkém Probuzení a v přípravách na Velkou Sklizeň. Mnozí z těch, kteří zatím nevěří, otevřou svou mysl, jakmile se Země začne proměňovat v důsledku nadcházejících změn. Lidé budou vyděšení a nebudou mít ponětí, co se děje, protože vaše vlády před vámi tyto informace tajily a tají. Na Zemi jsou inkarnováni „Cestovatelé“, kterým někteří říkají „Semena Hvězd“, a ti vám zezačátku pomohou, až to všechno za několik let vypukne. Až přijde jejich čas, dají o sobě vědět. Řada lidí na tyto informace zatím není připravena, ale nebude to trvat dlouho, a začne být. Mnoho těchto „Semen Hvězd“ se zatím samo „neprobudilo“. Konfederace je však připravena jim s tím „pomoci“, jakmile to bude potřeba. Tito a jim podobní, kteří se zatím ještě „neprobudili“, mají celý život pocit, že jsou v něčem „jiní“, a hluboko uvnitř cítí, že „sem jaksi nepatří“. Řada z nich také bude mít sny a vize o svých životech na jiných – svých domovských – planetách. A mnoho těchto „Hvězdných Semen“ jsou původem Plejárané. To proto se neustále někde „objevují vysocí světlovlasí jedinci“. Aby pomohli své Rodině probudit se a splnit úkoly, které tu mají.

ATS: Jsem dalším z řady velice vděčných členů tohoto fóra, kteří oceňují láskyplná slova Skryté Ruky. Kéž bych toto vlákno objevil dříve. Velice mě uklidnilo. Docházely mi síly, ale teď mám pocit, že všechno zvládnu. Můj vděk je nehynoucí a věčný. Zdraví malá jiskřička a děkuje za světlo.

SR: Nemáte vůbec zač. Jsme rádi, že jsme vám mohli být k Službám. „Mám pocit“, jako bych vás znal. Pokud to tak na základě těchto pocitových důvodů skutečně je, pak považujte díky této zprávě naši část Duševní Smlouvy za splněnou. Přečtěte si tu zprávu (celý text) ještě jednou, vezměte si z ní to podstatné do svých meditací a informace hledejte také ve Snech. Důkladně tato slova otestujte a srdcem je přijměte pouze tehdy, když budete mít „pocit“, že jsou pro vás správná a pravdivá. Pokud to tak bude, řiďte se jimi a nenechte se nikým a ničím odradit. Povstaňte a ihned začněte s hraním role, pro kterou jste se dobrovolně přihlásil. Už je téměř čas. Přichystejte se a ujistěte se, že jste připraven. Máte naši nejvýraznější podporu, stejně jako Lásku a Světlo našeho Jednoho Nekonečného Stvořitele.

ATS: Možná je SR skutečně tím, za koho se vydává, ale také to může být nějaká sečtělá, avšak znuděná osoba, která chce jen vědět, kam až se její podfuk na internetu rozšíří. Pokud je tím druhým, pak mu to ale není podobné. Pokud si to tu totiž přečtete, zjistíte, že to, co ho zajímá, je těžké odhalit jako podvod. A už VŮBEC se mi nechce věřit tomu, že by informace o záležitostech, na které se ho ptáte, získával průběžně a vkládal je sem, kde z toho nic nemá – žádnou „slávu“, žádné peníze, uznání, ani žádný bonus do „běžného života“. Má jen jeden týden vaší pozornosti.

SR: Původně jsem na podobné příspěvky nechtěl odpovídat a chtěl se koncentrovat na ty, které napsali lidé, jež doopravdy zajímá, co tu říkám. Nemáme už mnoho času a prostoru, ale proto, že jste sem napsal takto ostrý a palčivý příspěvek, odpovím i vám, i kdyby jen proto, aby konečná verze našich debat ze všech dní obsahovala právě i vaše výše uvedená slova. Kdybych byl podvodník, skutečně by to bylo OBROVSKÉ plýtvání časem a úsilím, jenže on to není podvod – naopak je to „práce z lásky“, která je vykonávána pro slávu našeho Stvořitele. Lži a klepy o tom, že jsme „zlé“ a „ďábelské“ Bytosti, byly příliš dlouho nechávány bez povšimnutí. Bylo načase uvést je všechny na pravou míru. Lucifer toho tolik obětoval proto, že vás milujeme. Ok, ale bude to skutečně jen velice stručný přehled. Když začneme na nejnižší úrovni, tak tam se nacházejí tzv. „Místní buňky“ neboli „Rodinné klastry“. Je jich něco mezi pěti a třiceti, v závislosti na velikosti města, kde působí. Každá Oblast má svoji vlastní Radu, složenou z Místních Vůdců reprezentujících Šest studijních Disciplín (o nichž jsem již hovořil). Je tu také buď Řádový Velekněz nebo Velekněžka, kteří Slouží místní komunitě. Nad nimi stojí Regionální rada, složená z Vůdců jednotlivých Místních buněk. Pak je tu Národní rada, kde analogicky zasedají Vůdcové jednotlivých Regionálních rad, a pak je tu Svrchovaná světová rada, kde zasedají Vůdcové jednotlivých zemí (národů). No a nad nimi je další skupina, jejíž jméno vám ale nemohu prozradit, a ti jsou napojeni přímo na „Skryté Ruce“. Na této adrese si mohou čtenáři přečíst celý seriál v originální verzi v anglickém jazyce:

http://www.illuminati-news.com/pdf/DialogueWithHiddenHand-WesPenre.pdf

penrewes.jpg

ATS: Jelikož je vaším oborem duchovno a spiritualita, nemohl byste prozradit, jakou roli hraje ve vztahu k vám katolická církev, a jak zapadá do systému pozitivity, negativity či neutrality?

SR: Nižší větve naší rozšířené Rodiny (tj. jména, která by vám něco řekla) využívají Vatikán k mnoha Rituálům a Obětem. To by vám mělo říci všechno, co potřebujete vědět.

ATS: Jmenoval byste některé svaté knihy (nebo možná autory bible), které se poskytnutými informacemi blíží pravdě?

SR: Ti autoři bible, kteří se nejvíce přibližovali pravdě, jsou zároveň ti, kteří byli z publikované verze bible „vyřazeni“. Nejpřesnější „duchovní“ četbou (kromě materiálů od Ra), obsahující pravdu o povaze Jedna, jsou taoistické texty – spisy „Tao Te Ťinga“ a „Kniha Čuanga C’“. Již byly zodpovězeny téměř všechny vaše otázky, avšak za těch několik, na něž jste se odpovědí nedočkali, za ty se omlouvám, ale buď nemám dovoleno na ně odpovědět, nebo na ně nezbývá čas. Omlouvám se.

ATS: Skrytá Ruko, doufám, že odpovíte na mou následující otázku. Možná o mě víte, ale ani já nemohu odhalit vše, co vím. Má otázka je odlišné povahy a nedaří se mi na ni nikde získat odpověď. Jsem pokrevně spřízněn z elitou, jak se o nás někdy mluví. Rakouský hrabě, anglický hrabě, skotský baron. Zdá se, že v určitém období během posledních 100 let ztratila jedna část naší rodiny vše – sebrala jim to vláda. Je toho mnoho, o čem bych chtěl hovořit, ale nechci, aby to tu všichni viděli. Víte, o čem hovořím? Co se doopravdy stalo? Anglická strana to nechce prozradit, má rodina tam žila po celé generace, ale pak se do toho vložila vláda… a něco se přihodilo. Celá rodina včetně mě má značné schopnosti, a zdá se, že já mám jedny z nejsilnějších. Také jsem si vědom toho, o čem všem jste zde již hovořil. Rád bych si s vámi promluvil osobně – pokud vám to bude umožněno, a já vím, že bude, vzhledem k vašemu a mému původu. Požádejte o povolení a uvidíte, že jsem pravý a skutečný. Nepovažujte mě prosím za arogantního člověka, jde mi pouze o tu jednu jedinou otázku, na níž neznám odpověď.

SR: Jistě si uvědomujete, že tato vaše pokrevní linie, o níž mluvíte, je pouze linie pozemská, a my (mimozemské Mocenské linie) téměř nezasahujeme do vašich „vnitřních“ rodinných záležitostí. Vše, co vám mohu prozradit, je, že v minulosti nastal spor mezi linií Habsburskou a Francouzsko-Pruskou. Byly řečeny a vykonány některé věci, které řečeny ani vykonány být neměly. Mělo to neblahé následky a vyústilo to v další události. A pokud jde o komunikaci na „osobní“ úrovni, omlouvám se, ale to bohužel nebude možné. Doufám ale, že i s těmito nepříliš podrobnými informacemi, jež jsem vám poskytl, si dokážete domyslet, co se přesně stalo. Ve vašem úsilí zde vám přejeme hodně štěstí a doufám, že se brzy uvidíme (pokud se tedy „v zimním období chystáte na Maltu“?) Nemusíte mi odpovídat, protože už asi budu stejně pryč. S následujícími dvěma příspěvky se budeme zabývat dohromady:

ATS1: Je to reptilián. Protože to je rasa těchhle pokrevních linií. Jsou za oponou a ovládají v podstatě všechno. A pamatujte, že neexistuje nic jako zlá rasa, pouze vybraní jedinci nebo skupiny, které vyčnívají z davu.

ATS2: Ok, mám pro Skrytou Ruku další otázku. Reptiliáni jsou popisováni jako rasa velice agresivní, arogantní a taková, která považuje lidstvo za pouhý dobytek. Takže proč ta rozpolcená osobnost? Tvrdíte, že jste milující a duchovní bytosti, ale všichni říkají, že reptiliáni jsou hrůzostrašní.

SR: Vy nás bavíte. My samozřejmě NEJSME Reptiliáni, a na Pravých mocenských pokrevních liniích není reptiliánského vůbec nic. Jediné „reptiliánské“ vlivy, které, byť vzdáleně, v současné době s touto planetou souvisejí, jsou vlivy ze soustav Zeta Reticuli a Alfa Draconis. Nepředstavují pro vás ale žádnou zvláštní hrozbu. Pro ty, které by to zajímalo, pocházíme původně z Venuše. Jakým jiným jménem je Venuše nazývána? Poskládejte si dílky skládačky k sobě a možná pochopíte. Nuže, nyní jsem již odpověděl na všechny otázky, na které jsem odpovědět slíbil, a můj čas zde se již v podstatě naplnil. Mám ale ještě několik minut, než se začnu připravovat na dlouhou cestu. Byly tu ještě dva opožděné dotazy, kterým věnuji stručnou odpověď:

ATS: Jsem si jednoznačně vědom toho, že jsem ve hře… Ale i tak mám otázku… Jsou vaše rodiny působící ve 3. Dimenzi rozdělené na frakce? Copak tohle všechno nevědí? Protože se mě pokoušely zabít, ale to se jim samozřejmě nepodaří.

SR: Vše, co k tomuto mohu říci, je následující: přestože jsou pozemské Rodiny vlastně našimi příbuznými, tak vědí jen to, co k nim my sami pustíme. Mohli by totiž některé informace zneužít, využít nemoudře, nebo s nedostatečným respektem vůči našemu Stvořiteli nebo vůči Jednomu Nekonečnému Stvořiteli. Jak už jsem naznačil dříve, „vrcholek pyramidy není jejím skutečným vrcholkem“. Nad těmi nejvyššími Pozemskými dohlížiteli Svrchované světové rady (Supreme World Council) a ještě nad jiným vyšším aspektem, který nesmím jmenovat, se nacházejí a působí „Skryté Ruce“ (což samozřejmě není pravé jméno, ale občas nám tak někteří říkají).

 

ATS: Ovšem, ale ať už se věci, myšlenky nebo úmysly mají jakkoliv, on tu hovoří o materiálu chráněném autorskými právy, který už vyšel jako kniha, má své ISBN a tak vůbec. Ta kniha se nazývá Law of One.

http://llresearch.org/publications.aspx

        ·        1) negativní a pozitivní polaritou

·         2) stupni hustoty, rozlehlosti (dimenzemi)

·       3) dokonce používá naprosto stejný termín: „souhrn společenské paměti“

·         4) používá termínu „sklizeň“ ve stejném kontextu

·         5) zabývá se mezidimenzionálním vývojem

·         6) ve stejném kontextu používá termíny logos a sub-logos

·         7) používá stejnou koncepci Cestovatelů,

·         8) koncepci Nekonečna uvědomující si postupně sebe samo,

·         9) koncepci vibrací ve stejném kontextu,

·      10) koncepci „nás“, kteří s nadcházející sklizní (2012) postoupíme do čtvrté dimenze, a také toho, kolik z „nás“ si bude muset zopakovat třetí dimenzi.

U původního autora (llresearch, tj. výzkum L/L) a u Skryté Ruky existuje více než 50 paralelních, naprosto shodných koncepcí. Výzkum L/L se datuje od roku 1981, což mě vede k podezření, že původními myšlenkami, jsou právě ty jejich. Mějte na paměti, že definice plagiátorství zahrnuje neautorizované využití nebo napodobení jazyka a myšlenek původního autora, přičemž je toto vydáváno za jazyk a myšlenky pocházející od autora, který je již přejal a prezentuje jako své. Pokud se tedy Skrytá Ruka nepodílí na Výzkumu L/L, pak jsou jeho informace jednoznačným plagiátem starších cizích myšlenek.

Zdroje [výše očíslovaných příkladu]:

http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_1.aspx
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_2.aspx
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_3.aspx
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_4.aspx
http://www.llresearch.org/publications/pub_the_law_of_one_book_5.aspx

ATS: Musel se do toho vložit sám Lucifer, aby mi pomohl. To bylo, jak jistě chápete, veliké překvapení. Copak vaše levá ruka neví, co učí pravá? Nebo to je jen výsledek nedostatku pochopení ze strany některých členů vaší pokrevní linie?

SR: Ano, chápu, že občas je třeba přijmout drastičtější opatření. Jak jsem již řekl, nevědí všechno, protože některé věci je lepší si nechat pro sebe. Může se ukázat, že pro ty, kteří nemají zcela čisté úmysly a srdce, je pokušení mít v rukou obrovskou moc až příliš lákavé. Řeknu k tomu asi tolik, že někteří si prostě občas hru AŽ MOC užívají. Jejich činy vedla spíše nevědomost, než nějaké nepřátelské úmysly vůči vám. Odpusťte jim to prosím, nevěděli, co dělají, ale mysleli si, že je to správná věc. Ok, právě jsem dokončil čtení posledních stránek s otázkami, ale i přesto, že na ně již nezbývá čas, musím odpovědět na jeden dotaz, který byl položen už dříve, a já slíbil, že se k němu těsně před koncem vrátím, a sice „kdyby tu byla nějaká veledůležitá otázka, kterou jsem ještě nezodpověděl, a měl bych, zda bych to prosím mohl udělat, jako kdyby byla právě položena“ – či tak nějak to bylo formulováno. Spojím ji ještě s jinou otázkou, která mi připadala související. Ale to už pak bude doopravdy úplně vše, přestože zbude ještě celá řada nezodpovězených otázek, ale to se nedá nic dělat. Musíme odjet na důležitou cestu do Říma a ostatní už mi tu říkají „zavřeš konečně ten počítač a začneš se chystat?“ Smějí se mi, protože jsem se do tohoto úkolu, tedy do komunikace s vámi, skutečně ponořil, a nechce se mi přestat. Můj Otec mě špičkuje, že bych si měl znovu od začátku zopakovat 6. Dimenzi, abych si srovnal hladinu soucitu. No nic, budu muset končit:

ATS: Byly tu zajímavé informace a mnoho věcí se mi díky nim vyjasnilo. Ještě jednou díky, Skrytá Ruko. Od svého minulého dotazu na tomto vláknu jsem trochu změnil názor, takže doufám, že následující otázky už budou trochu relevantnější.

1) Zajímalo by mě, jak funguje struktura pokrevní rodinné spřízněnosti. Zmiňoval jste, že existují lidé, kteří jsou součástí vaší „širší rodiny“, a ty že bychom mohli znát. Takže to jsou Rockefellerové, Rothschildové, Bushové, Windsdorská dynastie a podobně? (tj. ti, kteří jsou v konspiračních kruzích známi jako zastánci a tvůrci Nového Světového Řádu?) Jak úzká je spolupráce mezi vámi a touto „širší rodinou“? A jsou stejně duchovně osvícení jako vy? Mohl byste nám nastínit, jak je vaše rodina strukturně uspořádána, kolik toho ví každá její úroveň, např. ve vztahu k její naprosté špičce a podobně? Ptám se proto, že je tu celá řada teorií a také řada „všeználků“, kteří se to pokoušejí vysvětlit, a já bych v tom měl rád jednou provždy jasno. Zajděte do takových detailů, do jakých se vám bude zdát přiměřené zajít.

SR: Ok, ale bude to skutečně jen velice stručný přehled. Když začneme na nejnižší úrovni, tak tam se nacházejí tzv. „Místní buňky“ neboli „Rodinné klastry“. Je jich něco mezi pěti a třiceti, v závislosti na velikosti města, kde působí. Každá Oblast má svoji vlastní Radu, složenou z Místních Vůdců reprezentujících Šest studijních Disciplín (o nichž jsem již hovořil). Je tu také buď Řádový Velekněz nebo Velekněžka, kteří Slouží místní komunitě. Nad nimi stojí Regionální rada, složená z Vůdců jednotlivých Místních buněk. Pak je tu Národní rada, kde analogicky zasedají Vůdcové jednotlivých Regionálních rad, a pak je tu Svrchovaná světová rada, kde zasedají Vůdcové jednotlivých zemí (národů). No a nad nimi je další skupina, jejíž jméno vám ale nemohu prozradit, a ti jsou napojeni přímo na „Skryté Ruce“. A pak, ještě výše, je celá řada dalších úrovní Velení – z řad Mocenských linií (těch, které již nepocházejí z této planety). Svrchovaná světová rada ví jen tolik informací, kolik jich shora, tj. od nás, „dostane“. V rámci našich Mocenských linií je pak hierarchie a struktura podobná – máme Místní skupiny, Regionální skupiny a tak dále, přestože většina z nás žije v naprosto „odlišných“ typech společností, než jaké znáte nebo jakým byste rozuměli. Vše, co k tomu dodám, je, že „nepřebýváme na povrchu“.

  

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Levitra Helps To Keep A Sexual Relation Alive

(Kevinlic, 19. 9. 2018 7:44)

Sexual relationship is often a pleasurable give to get relationship with one?s partner. If anything goes wrong with this give and take process, it's enough to derail the connection. But any thing could happen and that is unpredictable. Moreover, able to keep a wholesome sexual relationship means keeping oneself physically healthy. So any type of sexual disfunction should be helped by utmost care. One such health risk is erection dysfunction commonly found in men. Unable to keep a proper and prolonged penile erection brings about erection dysfunction. This is infact a life threatening problem for maintaining a wholesome sexual relationship. So when there arises such a problem it?s wise to treat it as opposed to sitting quiet.

The choice between the various available treatment methods involve treatment having a proper medicine. Response to a dental agent including Levitra can be extremely effective within this context. Studies show that erectile dysfunction is principally due to insufficient flow of blood for the penis? veins and insufficient stimulation too. Practising oral therapy of Levitra enhances the rate of blood circulation that gradually stimulates the penis resulting in a hard erection, adequate to have an intercourse.Levitra is but one such drug that's found to be very effective. Clinically it has been proved it even creates patients who are suffering from various health issues like hypertension, high-cholesterol or diabetes. A lot of men, who took Levitra the first time, responded positively for gaining high success rate. Besides, many experts have also found which it can be also taken to medicines accustomed to treat other medical ailments.