Jdi na obsah Jdi na menu
 


Co se děje po smrti

 

Hmotnost dělíme na jemnou a hrubou. Hrubá hmotnost je ta naše pozemská a viditelná. Jemná hmotnost je zase ta, do které odcházejí lidské duše po pozemské smrti a je našemu hmotnému zraku neviditelná.

 

Jemná hmotnost má mnoho úrovní, počínaje tou nejhrubší, která se nachází velmi blízko hrubé hmotnosti a konče tou nejjemnější, která se nachází již v blízkosti duchovní říše.

 

Pokud člověk pozemsky zemře, odchází do jemné hmotnosti a to do úrovně, která přesně odpovídá jeho vnitřní zralosti. Odtud se pak, po nějakém čase, znovu zrodí do pozemského těla, čili do hrubé hmoty, za účelem získávání dalších zkušeností a přežití, na základě kterých stále více duchovně roste.

 

Stálým duchovním růstem se tak postupně propracovává do vyšších úrovní jemné hmotnosti až nakonec dozraje natolik, že se po své pozemské smrti již více nepotřebuje zrodit v hrubé hmotnosti, ale svůj vývoj dokončí v nejjemnějších úrovních jemnohmotnosti, odkud nakonec vstoupí do duchovní říše, jako plně zralá a sebevědomá bytost.

 

Duchovní říše je tedy rájem, ze kterého jsme kdysi vyšli jako nevědomé duchovní zárodky a do kterého bychom se jednou, po ukončení našeho vývoje v hmotnosti měli vrátit, jako plně sebevědomé bytosti.

 

K lepšímu pochopení si to můžeme připodobnit ke škole, ve které žák chodí do prvního ročníku, kde sbírá různé znalosti a zkušenosti. První ročník je naším prvním životem v hmotnosti. Potom přijdou prázdniny a žák odchází ze školy. To je možné připodobnit pozemské smrti a odchodu do jemnohmotnosti.

 

Pak ale přijde opět září a žák vstupuje do druhého ročníku, čili zase se vtělí na zem. A zase přijdou prázdniny a tak dále a tak dále.

 

Takto to pokračuje až na střední školu, na níž se studenti postupně přibližují k závěru svého studia: k maturitě, čili k zkoušce dospělosti. Po úspěšném zvládnutí maturity opouštějí brány školy a vstupují do života.

 

To v našem případě znamená, že opustí školu života, kterou je hmotnost a vstoupí do duchovní říše, kde pro ně začíná skutečný, plně vědom život sám.

 

Co například znamená neustále se zvětšující počet lidí na naší planetě? Je znamením toho, že se ve stvoření schyluje k zmiňované, velké maturitní zkoušce. Účelem života všech těchto lidí v hmotnosti má být abyste dohonili zpoždění a nasbírání takového množství poznatků a zkušeností, které jim umožní úspěšně absolvovat zkoušku dospělosti. Onou zkouškou však není nic jiného, než v Bibli avizovaný, poslední soud.

 

Velkou otázkou zůstává, kolik lidí si je vůbec vědomo těchto skutečností a pro kolik z nich je ono duchovní zrání a duchovní růst opravdu prvořadým?

 

Co se však stane ze špatnými a línými "studenty", kteří v hmotnosti zapomněli na svou povinnost duchovně pokročit, takže velkou maturitní zkoušku nezvládnou?

 

Třeba vědět, že účelem hmotnosti je poskytnutí prostoru pro vývoj lidských duchů. Pokud stvoření dospěje k poslednímu soudu, ve kterém budou od sebe odděleni duchovně zralí od nezralých znamená to, že hmotnost jako taková splnila svůj účel, takže postupně začne nastávat její rozklad. No a právě tento rozklad se stane osudem všech těch, kteří se z hmotnosti nestihli včas odpoutat, protože byly duchovně líní a protože jim snažení pouze čistě hmotného druhu zcela oslepily zrak a zabraly všechen čas, který tímto způsobem promarnili.

 

V tisíciletém bolestivém rozkladu hmoty bude postupně zničeny jejich dosud nabyté já. Jejich jméno bude vymazáno z knihy života a na samém konci tohoto bolestného procesu zůstane už jen nevědomý duchovní zárodek, který se na základě zákona tíže a stejnorodosti vznese zpět do duchovní říše, odkud jako nevědomý kdysi dávno vyšel.

 

Až se nakonec hmotnost znovu rozloží a po miliónech letech opět obnoví, bude to znamenat znovu otevření školy života pro ty duchovní zárodky, které zatouží po vlastním sebe uvědomění a po věčném, vědomém bytí. A vše se bude znovu opakovat.


Libor Lukáč 

zdroj: http://dolezite.sk/old/Co_sa_snami_deje_po_smrti_33.html

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář