Jdi na obsah Jdi na menu
 


Atlantida, země Synů božích

7. 6. 2007

ObrazekSmíšením obou ras však vznikali také jednotlivci, kteří zdědili magické vědění svých otců a živočišně-tělesný sobecký postoj svých matek. Ti se vplížili do chrámu a pro své duchovní schopnosti získali zasvěcení. Snížili však své vědění na černou magii a používali vlastních sil i sil přírodních, které ovládali pomocí přístrojů a zařízení chrámu, sobeckým způsobem. Synové boží, kteří tenkrát ještě pobývali v tomto světadílu, předvídali, co se musí stát. Věděli, že tyto síly nemilosrdně zničí ty, kdož jich používají obráceně, nikoliv božsky nesobecky, ale ďábelsky sobecky. Věděli, že černí mágové se ženou do sebezáhuby, a že jejich chtivá slepota musí přivést všeobecné zničení. Tu vystavěli Synové boží, poslední své rasy, obrovské lodě, na všech stranách uzavřené a izolované i proti všem silám, které pronikají hmotou a rozpouštějí ji. Pak potají donesli na lodě některé ze svých přístrojů, odvedli tam i své rodiny, svá domácí zvířata, uzavřeli všechny otvory a opustili světadíl, který měl být zničen. Jedni jeli na sever, jedni na východ, někteří na jih a někteří se dostali až na západ. Černí mágové brzy ztratili vládu nad svými přístroji. Bývali by byli povoláni k tomu, aby nahromadili v těchto přístrojích nejvyšší vesmírně-božské síly, protože jediným zdrojem této síly na Zemi je člověk sám. Čím se však tito lidé stali sobečtějšími, tím více se také změnil proud síly, kterým přístroje nabíjeli, aby jich mohli dále používat. A jednoho dne, když byli Synové boží na svých izolovaných lodích již dostatečně vzdáleni, došlo k neštěstí. Jeden černý mág vedl neúmyslně sílu, která rozkládá hmotu - to znamená mění ji na jinou formu energie - do svého vlastního těla. Je-li však tento proces jednou uveden do chodu, působí hmota, převedená v energii jako ničivá síla dál a dál, až je vše dematerializováno. Byl tak zničen celý světadíl. Nakonec tímto procesem nově vytvořené energie se vyčerpaly a zastavily rozkladné síly.  Celý dematerializovaný svět se proměnil v energii radiace, která zprvu stoupala až k horní hranici zemské atmosféry, a pak se odtud vrátila, proměněná na prvotní formu veškeré hmoty. Po dalších procesech přeměny pak celá tato obrovská hmota spadla zpět na Zem jako nekonečný déšť vody, bahna a písku. Nad místem mohutné pukliny v těle Země se zavřely vody oceánů. Světadíly druhé polokoule se tímto nepředstavitelným otřesem rozdělily a vzdalovaly od sebe stále víc, aby se znovu vytvořila rovnováha Země, až se usadila víceméně na dnešním místě. Zničený světadíl leží zčásti jako obrovská písčitá poušť v Africe  a hrozí nebezpečí, že větry odnesou tyto hory písku dál a zasypou obydlené, úrodné pásy Země. Synové boží byli na svých lodích vybaveni zařízeními, která udržela loď vždy v rovnováze. Přežili tak přírodní katastrofu a nakonec přistáli. Všude v různých světadílech, kde se usadili, začala nová kultura. Svým věděním, svou moudrostí a láskou si získali srdce domorodců. Stali se vládci. Byli uctíváni jako bozi nebo polobozi. Nejdříve vystavěli pro tajné přístroje vhodné stavby, aby je zcela izolovali od zevního světa, aby zaclonili všepronikající energii, která byla v nich nahromaděna. Tyto stavby nazýváme pyramidy, v nejrůznějších světadílech všude tam, kam uprchli Synové boží se svými zachráněnými přístroji.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář